Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Tip institutie: de stat
Rector: Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean
Judet: Sibiu
Adresa postala: Bd-ul. Victoriei, Nr. 10
Cod postal: 550024
Telefon: 0269-216062
Fax: 0269-217887
Adresa Email: rectorat@ulbsibiu.ro
Adresa Email: rector@ulbsibiu.ro
Site web: www.ulbsibiu.ro


Descriere:
Începuturile învăţământului superior sibian au fost marcate de iniţierea în anul 1786 a Cursului Preparandial de învăţători din Sibiu – una din primele instituţii şcolare cu caracter pedagogic din Transilvania. În anul 1850, Cursul din Sibiu şi-a modificat profilul, devenind un Institut Teologico-Pedagogic de Grad Superior care a oferit iniţial cursuri de doi ani şi, începând cu anul 1861, cursuri de trei ani; simultan a fost înfiinţată o secţie pedagogică cu un program de studii de patru ani. Concomitent s-a organizat şi cursul de pregătire a viitorilor preoţi din eparhia ortodoxă românească a Transilvaniei, marcând începutul învăţământului teologic din Sibiu.
Evoluţia impetuoasă a învăţământului superior din Sibiu a determinat înfiinţarea unui institut autonom de învăţământ superior în anul 1976. Institutul includea următoarele facultăţi: Filologie şi Istorie, Administraţie Publică şi Construcţii de Maşini. Dar vremurile ne-au fost din nou potrivnice. În ciuda unei prestaţii care s-a bucurat de recunoaştere naţională şi internaţională, regimul dictatorial al anilor ‘80 a cărui politică anticulturală şi antiuniversitară era îndreptată împotriva vieţii intelectuale, a suprimat treptat activitatea Facultăţilor de Filologie, Istorie şi Drept, până când acestea şi-au încetat cu desăvârşire existenţa. Ca o ironie a sorţii, Facultatea de Drept avea să-şi sfârşească existenţa la exact o sută de ani după desfiinţarea anterioară. Numai Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi-a continuat existenţa sub forma unui Institut de Subingineri ca parte a Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. Din numărul total al studenţilor, 75% urmau cursuri care-i calificau drept ingineri în Tehnologia construcţiilor de maşini.
Ministerul a decretat la 5 martie 1990, înfiinţarea unei universităţi cuprinzând cinci facultăţi: Litere, Istorie şi Drept, Medicină, Tehnologia Prelucrării Lemnului şi Produselor Alimentare, Inginerie, şi Ştiinţe. Din 12 Mai 1995 Universitatea din Sibiu a primit numele ilustrului scriitor şi filozof român, Lucian Blaga.
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu se bucurã de una dintre cele mai îndelungate traditii - peste 220 ani - în mediul academic românesc. Dezvoltarea constantã a învãtãmântului universitar în Sibiu oferã viitorilor studenti posibilitatea de a alege unul dintre numeroasele programe de studiu puse la dispozitie de una dintre cele 11 facultãti ale ULBS, unde îsi aduc contributia cele 800 de cadre didactice. Numãrul de studenti înscrisi la ULBS, la unul dintre programele de studii de licentã, masterat si doctorat, este de aproximativ 24 500.
Obiectivul principal al ULBS este de a dezvolta un proces educational competitiv, care sã rãspundã cu succes standardelor UE si care sã aducã absolventilor acestei universitãti recunoastere academicã si profesionalã la nivel international. Universitatea promoveazã specializãri unice pentru spatiul academic românesc si se bucurã de un înalt nivel de credibilitate, pozitionându-se ca o institutie puternicã, implicatã în îmbunãnãtirea calitãtii procesului educational si care sustine creativitatea si initiativa studentilor. Prestigiul international al universitãtii este pus în evidentã si de cadrele didactice de la diverse universitãti strãine care tin prelegeri si predau la facultãtile ULBS.
Intr-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice. Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare.
În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu univerasităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.