Institutul Teologic Adventist
Tip institutie: particulare autorizate provizoriu
Rector: Ion Toma
Judet: Ilfov
Adresa postala: Şos. Decebal, Nr. 11-13
Cod postal: 32285
Telefon: 021-3695350, 0744-685-123
Fax: 021-3695350


Descriere:
Institutul Teologic Adventist din România propune următoarele obiective specifice derivate din filosofia sa educaţională şi din obiectivele generale: * să pregătească personal pastoral pentru a servi Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România şi străinătate; * să pregătească profesori de religie calificaţi atât din punct de vedere teologic, cât şi din punct de vedere pedagogic; * să formeze intelectuali capabili să dezvolte o eficienţă maximă şi permanentă în slujire; * să formeze deprinderi de bază şi să dezvolte o plăcere neîntreruptă pentru studiul Bibliei şi al Spiritului Profetic; * să încurajeze studenţii prin exemplu şi predare în a adopta un stil de viaţă sănătos şi a dezvolta capacitatea lor de promovare a acestuia prin cuvânt şi practică în slujirea semenilor.