Academia Tehnica Militara din Bucuresti
Academia Tehnica Militara din Bucuresti
Tip institutie: de stat
Rector: Col.prof.univ.dr.ing. Cristian BARBU
Judet: Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul George Cosbuc, Nr. 81-83
Cod postal: 50141
Telefon: (+40) 21 335 46 60, 021/335.46.68
Fax:  (+40) 21 335 57 63
Site web: www.mta.ro


Descriere:
Academia Tehnica Militara, subordonata Ministerului Apararii Nationale, este institutie publica de invatamant superior militar, cu personalitate juridica, parte integranta a sistemului national de invatamant din reteaua de invatamant de stat, care formeaza si asigura dezvoltarea profesionala a ofiterilor de logistica, serviciul tehnico-ingineresc, a ofiterilor specialisti si a personalului civil selectionat pentru nevoile în domeniu ale structurilor de aparare, ordine publica si securitate nationala sau ale unor beneficiari din tara si din strainatate, in conditiile legii.

Academia Tehnica Militara desfasoara activitati de invatamant superior, organizate prin programe de studii universitare de licenta, de studii universitare de masterat si de studii universitare de doctorat, in domeniile si specializarile acreditate, precum si alte forme de pregatire, de perfectionare si de specializare.

Pregatirea si dezvoltarea profesionala a personalului militar si civil, necesar sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala, pe locurile finantate de la bugetul de stat, precum si pregatirea in regim de studii cu taxa a studentilor si cursantilor civili, se realizeaza, dupa caz, prin invatamant de zi, invatamant cu frecventa redusa sau invatamant la distanta, cu aprobarea ministrului apararii, in conditiile legii. Perfectionarea pregatirii si specializarea ofiterilor si specialistilor in Academia Tehnica Militara se realizeaza prin cursuri de cariera si cursuri de nivel, cu statut postuniversitar sau de formare continua, potrivit nevoilor Ministerului Apararii Nationale si celorlalţi beneficiari.

Academia Tehnica Militara, inca de la infiintarea sa in anul 1949, a devenit un lacas de invatamant tehnic superior militar in care se cultiva cu grija cele mai de pret valori care trebuie sa caracterizeze personalitatea viitorilor specialisti licentiati in domeniul stiinte ingineresti: competenta, onestitatea stiintifica, probitatea morala, simtul datoriei fata de misiunile incredintate.

Academia Tehnica Militara efectueaza cercetare stiintifica si elaboreaza studii stiintifice in domeniul de competenta, potrivit solicitarilor structurilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala (Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza) si ale altor beneficiari, pe baza de contracte incheiate in acest scop.
In cadrul Academiei Tehnice Militare au fost infiintate doua centre de excelenta:Centru de Excelenta - Laborator de Explozivi si Munitii (CE*LEM*ATM), Centru de Excelenta - Modelarea, simularea si testarea echipamentelor mecanice militare (MOSITEST) si CCSTT.
Atat personalul didactic, cat si studentii sunt angajati in solutionarea unei problematici diverse, cu finantare prin granturi sau prin programe nationale ale Ministerului Educatiei si Cercetarii (ORIZONT, RELANSIN, MENER, CALIST, VIASAN, MATNANTECH, AEROSPATIAL, SECURITATE, CERCETARE DE EXCELENTA).
Academia Tehnica Militara organizeaza sesiuni stiintifice cu studentii si cadrele didactice, simpozioane stiintifice cu participare nationala si internationala, mese rotunde si conferinte; din doi in doi ani se organizeaza sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala. Proiecte de cercetare se desfasoara si in cadrul programului Aerospatial.