Academia Natională de informaţii "Mihai Viteazul" Bucuresti
Academia Natională de informaţii "Mihai Viteazul" Bucuresti
Tip institutie: de stat
Rector:
Judet: Bucuresti
Adresa postala: Şoseaua Odăii, Nr. 20
Cod postal: 13601
Telefon: 021410 65 50 / interior 1144/1289, de luni până vineri, între orele 09.00-14.00
Fax: 3104750
Adresa Email: ani@sri.ro


Descriere:
Constituirea, organizarea şi funcţionarea Academiei Naţionale de Informaţii a avut la bază necesitatea adaptării învăţământului universitar românesc de informaţii la cerinţele începutului de mileniu, în acord cu transformările înregistrate în societate pe plan naţional şi european şi, deopotrivă, cu nevoile de pregătire a personalului Serviciului Român de Informaţii pentru îndeplinirea misiunilor specifice asigurării securităţii naţionale şi colective.

Tradiţia învăţământului superior în cadrul Serviciului Român de Informaţii datează din anul 1991, când a luat fiinţă Facultatea de Psihosociologie, în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, iar un an mai târziu s-a decis constituirea Institutului Superior de Informaţii, ca instituţie de învăţământ superior militar de lungă durată, entitate instituţională de sine stătătoare, în subordinea Serviciului Român de Informaţii.

Pentru a răspunde într-o mai mare măsură cerinţei privind pregătirea ofiţerilor de informaţii, Institutul Superior de Informaţii a fost reorganizat şi intitulat Institutul Naţional de Informaţii, care ulterior a devenit Academia Naţională de Informaţii, în a cărei structură au fost cuprinse două specializări: „Psihologie - Informaţii” şi „Comunicare şi relaţii publice - Informaţii”.

În prezent, Academia Naţională de Informaţii este o comunitate universitară distinctă, care funcţionează pe baza prevederilor Constituţiei României, cadrului legislativ în vigoare, ordinelor directorului Serviciului Român de Informaţii, precum şi ordinelor ministrului Educaţiei şi Cercetării, cu un buget format din resursele alocate de stat şi cele provenite din alte surse, în condiţiile legii.

În acord cu statutul şi competenţele sale, Academia Naţională de Informaţii îşi asumă următoarele misiuni:

* formarea de specialişti în domeniul informaţiilor, prin pregătire universitară, masterat şi doctorat, atât pentru Serviciul Român de Informaţii cât şi pentru alţi beneficiari;
* perfecţionarea şi specializarea în domeniile apărării şi securităţii naţionale, prin studii universitare de masterat, acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi prin Colegiul Naţional de Informații, la solicitarea Serviciului Român de Informaţii, a altor ministere, autorităţi naţionale sau pentru pregătirea societăţii civile;
* asigurarea unui nivel calitativ ridicat al procesului educativ, afirmarea constantă ca forum ştiinţific în învăţământul universitar românesc, prin contribuţia la păstrarea crezului în identitatea naţională şi la realizarea idealului educaţional, întemeiat pe tradiţiile culturii europene, pe valorile democraţiei euro-atlantice şi pe aspiraţiile societăţii democratice moderne româneşti;
* realizarea cercetării ştiinţifice în domeniul securităţii naţionale, precum şi în domenii conexe.