Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" Sibiu
Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" Sibiu
Tip institutie: de stat
Rector: Col.prof.univ.dr. Benoni SFARLOG
Judet: Sibiu
Adresa postala: Str. Revolutiei, Nr. 3-5
Cod postal: 550170
Telefon: 0269-432990
Fax: 0269-215554
Adresa Email: office@armyacademy.ro
Site web: www.armyacademy.ro


Descriere:
Misiunea academiei este formarea ofiterilor de comanda pentru toate armele/serviciile/specialitatile militare apartinand Fortelor Terestre, precum si pentru alti beneficiari, licentiati in domeniile de studii si specializarile universitare acreditate/autorizate pentru functionare provizorie, apti sa acceada, potrivit nevoilor armatei si optiunilor proprii, in etapa specializarii in arma, capabili sa-si asume raspunderea indeplinirii misiunilor specifice si sa poata exercita in stransa lor conexiune rolurile de:
* conducator/lider militar;
* luptator ;
* specialist militar;
* educator;
* cetatean in slujba natiunii, devotat valorilor supreme: Patrie, Onoare, Datorie. Obiectivul fundamental Cresterea performantelor managementului educational specific formarii ofiterilor de comanda in acord cu nevoile reale de profesionalizare a personalului din Fortele Terestre si cerintele alinierii invatamantului militar superior la spatiul euro-atlantic si maximizarea functionalitatii institutionale in contextul implementarii conceptiei de transformare a invatamantului superior militar. Obiective principale
* Asigurarea cadrului normativ si educational adecvat formarii ansamblului de cunostinte generale si de specialitate, a competentelor specifice profesiei militare si a atitudinilor civice descrise in Modelul absolventului;
* Elaborarea strategiilor de optimizare a proceselor organizationale pe fundamentul standardelor de evaluare a calitatii promovate de ARACIS, a standardelor de performanta asumate de Armata Romaniei in raporturile cu celelalte state membre NATO si a rezultatelor cercetarii stiintifice in domeniile de interes(educational, organizational, militar);
* Initierea procedurii de acreditare ca institutie organizatoare de studii universitare de licenta in domeniul Stiinte administrative, specializarea Administratie publica;
* Intierea procedurii de obtinere a autorizatiei de functionare provizorie ca institutie organizatoare de studii universitare de masterat (IOSUM) si a programelor de studii universitare de masterat aprobate de Senatul universitar;
* Utilizarea optima a resurselor alocate si/sau atrase pentru restructurarea si modernizarea bazei materiale a invatamantului in corelatie cu necesitatile formative si cu cerintele solicitate pentru autorizarea de functionare provizorie ca institutie organizatoare de studii universitare de masterat.