Academia Fortelor Aeriene "Henri Coanda" Brasov
Tip institutie: de stat
Rector: Cdor. prof. univ. dr. Gabriel-Florin Moisescu
Judet: Brasov
Adresa postala: Str. Mihai Viteazul, Nr. 160
Cod postal: 500187
Telefon: 0268/423421
Fax: 0268/422004
Adresa Email: secretariat@afahc.ro


Descriere:
Misiune si obiective
Art.3 (1) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă"" este instituţia specializată din Armata României, cu atribuţii în domeniul învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice, care are ca misiune fundamentală formarea ofiţerilor licenţiaţi pentru armele de bază ale Forţelor Aeriene şi alţi beneficiari.
(2) În afară de misiunea sa fundamentală, academia mai îndeplineşte şi alte misiuni, astfel:
a) aprofundarea cunoştinţelor prin cursuri postuniversitare;
b) pregătirea ofiţerilor absolvenţi ai şcolilor militare de 3 ani, prin forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, pentru dobândirea licenţei, potrivit specializării acreditate;
c) efectuarea activităţilor de cercetare ştiinţifică universitară, consultanţă, expertiză, elaborare şi evaluare de standarde specifice militare;
d) colaborarea cu universităţi din ţară şi străinătate, în scopul creşterii eficienţei activităţii şi prestigiului academiei în spiritul Declaraţiilor de la Bologna (1999,) Berlin (2003), Bergen (2005) şi Lisabona (2007);
e) adaptarea învăţământului universitar militar la specificul de ţară membră NATO, prin însuşirea terminologiei, standardelor şi procedurilor NATO;
f) pregătirea prin doctorat, după îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege, pentru a deveni instituţie organizatoare de doctorat (I.O.D).
g) perfecţionarea competenţei lingvistice a personalului din Forţele Aeriene, prin cursuri desfăşurate în cadrul Centrului Principal de Invăţare a Limbilor Străine, potrivit standardelor stabilite în acest scop.
www.afahc.ro/carta_universitara.pdf